Απαντήσεις συζητήσεων που έγιναν

Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Βουτσινάς Βασίλειος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Θεωρώ ότι ο ΕΛΚΕ και φυσικά η ΜΟΔΥ όντας αδιαίρετα, πρέπει να λειτουργεί ως, όσον το δυνατόν, ανεξάρτητη μονάδα.

  Αυτό γιατί η διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, και ας μην ξεχνάμε ότι οι ΕΛΚΕ διέσωσαν τα Πανεπιστήμια γενικότερα την περίοδο της κρίσης, πρέπει να διέπεται από μία νοοτροπία συμβατή με τις εθνικές και ευρωπαϊκές Διαχειριστικές Αρχές, όσον αφορά χρονικούς και διαδικαστικούς περιορισμούς.

  Δεν είναι δυνατόν να αναφέρεται η ΜΟΔΥ ιεραρχικά στην ΓΔ. Είναι προφανές ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα διαρχίας. Για αυτό, με βάση τις αρχές της Διοικητικής Επιστήμης, σε ένα Οργανόγραμμα μεταξύ δύο μονάδων (ή θέσεων) μπορεί να ορισθεί είτε μία γραμμική είτε μία επιτελική σχέση. Γραμμική σχέση εξουσίας σημαίνει ότι η μία μονάδα διοικείται και αναφέρεται στην άλλη (μόνο μία). Επιτελική σχέση εξουσίας σημαίνει ότι ο ρόλος της μίας μονάδας είναι αυστηρά συμβουλευτικός, χωρίς να έχει το δικαίωμα άσκησης εξουσίας, δηλώνεται, μάλιστα, με διακεκομμένη γραμμή, όπως αυτή που υπάρχει στο προτεινόμενο Οργανόγραμμα. Αυτή θα πρέπει να είναι η σχέση ΓΔ και ΜΟΔΥ, ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

Επιστροφή στο: Απάντηση στο: Κεφάλαιο Α: Διάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)