Απαντήσεις συζητήσεων που έγιναν

Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Φραγκή Μαρία
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Η προτεινόμενη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Τμήματος και Διευθυντών θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των τμημάτων. Διαφωνώ με τον αποκλεισμό υπαλλήλων Δ. Ε. και Τ. Ε. , ειδικά δε όσων έχουν και την σχετική πολυετή εργασιακή εμπειρία, καθώς η επιτυχής άσκηση των καθηκόντων ενός προϊσταμένου δεν εξαρτάται μόνο από την κατοχή πτυχίου ΑΕΙ αλλά και από ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.

  Μαρία Φραγκή, Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π. στην Γ.Σ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Επιστροφή στο: Απάντηση στο: Κεφάλαιο Γ: Καθήκοντα, προσόντα Προϊσταμένων – Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)