Home Συζητήσεις Πρόταση Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο Γ: Καθήκοντα, προσόντα Προϊσταμένων – Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισκόπηση 6 δημοσιεύσεων - 1 έως 6 (από 6 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • vgiannakop
  Keymaster
  Αριθμός σχολίων: 4
  1. Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

  Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: α) η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Πανεπιστημίου, β) ο συντονισμός των Προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων, γ) μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) και ιδίως για την οργάνωση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση, καθώς και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους δ) η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στα όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος, για θέματα αρμοδιότητάς τους, δ) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του Ιδρύματος, των υποκείμενων οργανικών μονάδων τους και λοιπών δημοσίων φορέων, ε) Μέριμνα για την οργάνωση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης (σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα, υποδομές, εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας κ.λπ.) για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση των εργασιών και των προγραμμάτων δράσης τους στ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων, στ) η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι, ζ) η μέριμνα και εποπτεία διαμόρφωσης των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων, η) η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού, θ) η μέριμνα για τη συνεργασία και αποτελεσματική ανταπόκριση των υποκείμενων οργανικών μονάδων και των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών στην επιτυχή υλοποίηση των διαδικασιών και στόχων του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, η) η ετήσια έκθεση απολογισμού δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλλει στον Πρύτανη, στους Αντιπρυτάνεις που είναι αρμόδιοι για τα θέματα των Διευθύνσεων των οποίων προΐσταται, ι) η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κ) η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται και λ) Επιπρόσθετα καθήκοντα που ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, ή απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή και σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ.

  1. Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

  2.1.Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων, είναι τα παρακάτω: α) η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με τον στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται ή με τους στόχους του Ιδρύματος για τις αυτοτελείς μονάδες αντίστοιχου επιπέδου β) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων, γ) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών δημοσίων φορέων, δ) η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης, ε) η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, στ) η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων και τήρηση των κανονισμών του Ιδρύματος και η υπογραφή εγγράφων, αποφάσεων και πράξεων αρμοδιότητά τους ζ) η εισήγηση διαμόρφωσης των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων και τυχόν τροποποιήσεων, η) η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, θ) η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ι) η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης, κ) η συνεργασία και αποτελεσματική ανταπόκριση των υποκείμενων οργανικών μονάδων και των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών στην επιτυχή υλοποίηση των διαδικασιών και στόχων του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, λ) η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται, μ) ετήσια έκθεση απολογισμού δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλλουν στον Πρύτανη, στον Αντιπρύτανη που είναι αρμόδιος για τα θέματα της οργανικής μονάδας της οποίας προΐστανται ή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης εφόσον υπάγονται σε ΓΔ και ν) επιπρόσθετα καθήκοντα που ανατίθενται από την υπερκείμενη μονάδα και τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος ή που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ.

  2.2 Επιπλέον των ανωτέρω αναφερομένων καθηκόντων:
  2.2.1 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προϋπολογισμού ασκεί και καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) του Ιδρύματος με τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις όπως αυτά απορρέουν από τα άρθρα 17, 25 & 26 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
  2.2.2 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μ.Ο.Δ.Υ (ΠΜΟΔΥ) ασκεί και καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον Ε.Λ.Κ.Ε., με τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αυτές εξειδικεύονται στον ν. 4485/2017.

  1. Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

  Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: α) η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης, β) η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, γ) η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος, δ) η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος, ε) η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος και λοιπών δημοσίων φορέων, στ) η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η υποβολή εισηγήσεων στους ιεραρχικά άμεσα προϊσταμένους, ζ) η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών περιγραμμάτων θέσεων του Τμήματος, η) η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, θ) η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ι) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, κ) η αποτελεσματική ανταπόκριση της οικείας μονάδας στην επιτυχή υλοποίηση των διαδικασιών και στόχων του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, λ) η ετήσια έκθεση απολογισμού δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλλουν στον άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενο και μ) επιπρόσθετα καθήκοντα που ανατίθενται από την υπερκείμενη μονάδα και τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, ή απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ.

  1. Προϊστάμενοι Διοικητικών Υπηρεσιών

  Οι Προϊστάμενοι των οργανικών διοικητικών μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος Οργανισμού.  Οι κλάδοι/ειδικότητες για την επιλογή των προϊσταμένων ορίζονται ως ακολούθως:

  1.  Στη Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
  1.1.  Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ   Διοικητικού-Οικονομικού,
  1.2.  Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας προΐσταται διοικητικός υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων,
  1.3.  Στη Διεύθυνση Γραμματειών Ακαδημαϊκών Δομών προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και
  1.4. Στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εξωστρέφειας προΐσταται διοικητικός υπάλληλος  κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
  1.5.  Στα Τμήματα που υπάγονται στις οικείες Διευθύνσεις προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με εξαίρεση το  Τμήμα Διεθνών Σχέσεων που προΐσταται  διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  2.Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού κάτοχος πτυχίου Σχολών ή Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημοσίου Δικαίου. 2.1. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού κάτοχος πτυχίου Σχολών ή Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.

  2.1. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
  2.2. Στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας προΐσταται διοικητικός υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
  2.3. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

  3.Στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών
  3.1Στη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης  Έργων προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών.
  3.1.1 Των Τμημάτων αυτής, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων, προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών και
  3.1.2.Του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Αδειών προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών
  3.2.Στη Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών
  3.2.1 των Τμημάτων αυτής, Κτιρίων και Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος χώρου και Εξωτερικών Εγκαταστάσεων, προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών και
  3.2.2 Του Τμήματος Τηλεελέγχου προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή Διδακτορικό στην Πληροφορική ή ΤΕ με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή Διδακτορικό στην Πληροφορική
  3.3 Στην Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή Διδακτορικό στην Πληροφορική και
  3.3.1 των Τμημάτων αυτής διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή Διδακτορικό στην Πληροφορική ή ΤΕ με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή Διδακτορικό στην Πληροφορική
  3.4 Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Μέριμνας προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

  4. Στη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων.

  5. Στη Διεύθυνση της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ προΐσταται διοικητικός υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Νομικής.
  5.1. Στα Τμήματα που υπάγονται στην ανωτέρω Διεύθυνση προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού κάτοχοι Πτυχίων Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής ή TE Διοικητικού-Λογιστικού, κάτοχοι Πτυχίων Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξαίρεση το Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης στο οποίο μπορεί να προΐσταται και διοικητικός υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ όλων των ειδικοτήτων.

  6. Στα Αυτοτελή Τμήματα της Γραμματείας Πρυτανείας, Συγκλήτου, Πρύτανη και Πρυτανικού Συμβουλίου, της Γραμματείας Μονάδας Διαχείρισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π), του Τμήματος Συνηγόρου του Φοιτητή και του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

  7. Στα Τμήματα των Γραμματειών Σχολών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

  Αναπλήρωση Προϊσταμένων

  Οι Προϊστάμενοι των οργανικών υπηρεσιακών μονάδων όταν απουσιάζουν, κωλύονται εκλείπουν ή δεν έχουν ακόμα επιλεγεί, αναπληρώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύει.

  Τσιτσιρίδης Σταύρος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 2

  Διαφωνώ —όπως και το σύνολο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών— με την πρόταση που διατυπώνεται στο κεφάλαιο Γ´ («Καθήκοντα, προσόντα προϊσταμένων διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών») και πιο συγκεκριμένα με την πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του άρθρου 84 του Νόμου 3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 45 του Νόμου 4674/2020 (Φ.Ε.Κ. 53/11-3-2020 τ. Α΄), αποκλείονται εκ προοιμίου υπάλληλοι της κατηγορίας Δ.Ε. κατά τη διαδικασία επιλογής «προϊσταμένων τμήματος», καθώς και υπάλληλοι της κατηγορίας Τ.Ε. για τις θέσεις «διευθυντών». Οι κύριοι λόγοι της διαφωνίας μας είναι οι εξής:

  (α) Όλοι γνωρίζουμε εκ πείρας ότι τα καθήκοντα ενός προϊσταμένου είναι σύνθετα, προϋποθέτουν πολύπλευρες ικανότητες (οργανωτικές, ειδικές γνώσεις που αποκτούνται με την εμπειρία κ.ά.), συνδέονται με τη συνολική προσωπικότητα του υπαλλήλου και πάντως δεν εξαρτώνται από ένα τυπικό αποδεικτικό σπουδών (πολύ περισσότερο όταν αυτό δεν απαιτείται να έχει συνάφεια με το αντικείμενο εργασίας). Ο αποκλεισμός εκ προοιμίου υποψηφίων για παρόμοιους τυπικούς λόγους δίνει μονόπλευρα έμφαση σε εντελώς τυπικά προσόντα και θα στερήσει μετά βεβαιότητος το Πανεπιστήμιο από ικανότατους και αξιολογότατους υπαλλήλους, με μεγάλη πείρα, συχνά και αποδεδειγμένη ικανότητα σε παρόμοιες θέσεις. Επιπλέον, δεν υπάρχει λόγος να εισαχθεί παρόμοιος αποκλεισμός, καθώς έτσι κι αλλιώς ο νόμος επιβάλλει τη μοριοδότηση σε ποσοστό 35% των τυπικών και εκπαιδευτικών προσόντων κατά την κρίση για παρόμοιες θέσει όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων. Άρα τα τυπικά προσόντα προσμετρώνται σε κάθε περίπτωση κατά νόμον με απολύτως λελογισμένο τρόπο.

  (β) Η προτεινόμενη ρύθμιση θα επιφέρει αναταραχή στο διοικητικό προσωπικό με επιπτώσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών του ιδρύματος. Ως Πρόεδρος Του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, το οποίο είχε ταλανιστεί επί πολλά χρόνια λόγω των προβλημάτων με τους διαφόρους Προϊσταμένους της Γραμματείας, εκφράζω εκ μέρους του Τμήματος τους έντονους φόβους μας ότι θα βρεθούμε εκ νέου στη δίνη παρόμοιων προβλημάτων χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένας ουσιαστικός λόγος.

  (γ) Εφόσον το Πανεπιστήμιο επιθυμεί να αναλάβει πρωτοβουλίες —κάτι απολύτως θεμιτό— για την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των διοικητικών υπηρεσιών, θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με ουσιαστικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών θα μπορούσε να καινοτομήσει, θεσμοθετώντας την αξιολόγηση των υπαλλήλων του από τους ίδιους τους χρήστες (Κοσμήτορες, Προέδρους, διδάσκοντες ή φοιτητές κατά περίπτωση). Η αξιολόγηση αυτή δεν θα μπορούσε βέβαια να εφαρμοστεί ευθέως, αφού δεν το προβλέπει ρητά ο νόμος. Εφόσον ωστόσο θα υπήρχε παρόμοια αξιόπιστη αξιολόγηση —παρόμοια με αυτήν που προβλέπεται για την αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές—, το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να ζητήσει (έστω ατύπως) από τους κρίνοντες κάθε φορά την εξέλιξη και τοποθέτηση των υπαλλήλων Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές κ.ο.κ. να τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη κατά τη σύνταξη των σχετικών «Εκθέσεων Αξιολόγησης». Παρόμοια αξιολόγηση θα συνέβαλλε στη βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών και θα αποτελούσε κίνητρο και προς τους ίδιους του υπαλλήλους για περαιτέρω βελτίωση.

  Καθηγητής Σταύρος Τσιτσιρίδης

  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 1 έτος, 11 μήνες πριν από vgiannakop.
  Τσιτσιρίδης Σταύρος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 2

  Διαφωνώ —όπως και το σύνολο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών— με την πρόταση που διατυπώνεται στο κεφάλαιο Γ´ («Καθήκοντα, προσόντα προϊσταμένων διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών») και πιο συγκεκριμένα με την πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του άρθρου 84 του Νόμου 3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 45 του Νόμου 4674/2020 (Φ.Ε.Κ. 53/11-3-2020 τ. Α΄), αποκλείονται εκ προοιμίου υπάλληλοι της κατηγορίας Δ.Ε. κατά τη διαδικασία επιλογής «προϊσταμένων τμήματος», καθώς και υπάλληλοι της κατηγορίας Τ.Ε. για τις θέσεις «διευθυντών». Οι κύριοι λόγοι της διαφωνίας μας είναι οι εξής:

  (α) Όλοι γνωρίζουμε εκ πείρας ότι τα καθήκοντα ενός προϊσταμένου είναι σύνθετα, προϋποθέτουν πολύπλευρες ικανότητες (οργανωτικές, ειδικές γνώσεις που αποκτούνται με την εμπειρία κ.ά.), συνδέονται με τη συνολική προσωπικότητα του υπαλλήλου και πάντως δεν εξαρτώνται από ένα τυπικό αποδεικτικό σπουδών (πολύ περισσότερο όταν αυτό δεν απαιτείται να έχει συνάφεια με το αντικείμενο εργασίας). Ο αποκλεισμός εκ προοιμίου υποψηφίων για παρόμοιους τυπικούς λόγους δίνει μονόπλευρα έμφαση σε εντελώς τυπικά προσόντα και θα στερήσει μετά βεβαιότητος το Πανεπιστήμιο από ικανότατους και αξιολογότατους υπαλλήλους, με μεγάλη πείρα, συχνά και αποδεδειγμένη ικανότητα σε παρόμοιες θέσεις. Επιπλέον, δεν υπάρχει λόγος να εισαχθεί παρόμοιος αποκλεισμός, καθώς έτσι κι αλλιώς ο νόμος επιβάλλει τη μοριοδότηση σε ποσοστό 35% των τυπικών και εκπαιδευτικών προσόντων κατά την κρίση για παρόμοιες θέσει όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων. Άρα τα τυπικά προσόντα προσμετρώνται σε κάθε περίπτωση κατά νόμον με απολύτως λελογισμένο τρόπο.

  (β) Η προτεινόμενη ρύθμιση θα επιφέρει αναταραχή στο διοικητικό προσωπικό με επιπτώσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών του ιδρύματος. Ως Πρόεδρος Του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, το οποίο είχε ταλανιστεί επί πολλά χρόνια λόγω των προβλημάτων με τους διαφόρους Προϊσταμένους της Γραμματείας, εκφράζω εκ μέρους του Τμήματος τους έντονους φόβους μας ότι θα βρεθούμε εκ νέου στη δίνη παρόμοιων προβλημάτων χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένας ουσιαστικός λόγος.

  (γ) Εφόσον το Πανεπιστήμιο επιθυμεί να αναλάβει πρωτοβουλίες —κάτι απολύτως θεμιτό— για την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των διοικητικών υπηρεσιών, θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με ουσιαστικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών θα μπορούσε να καινοτομήσει, θεσμοθετώντας την αξιολόγηση των διοικητικών υπαλλήλων του από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (Κοσμήτορες, Προέδρους, διδάσκοντες ή φοιτητές κατά περίπτωση). Η αξιολόγηση αυτή δεν θα μπορούσε βέβαια να εφαρμοστεί ευθέως, αφού δεν το προβλέπει ρητά ο νόμος. Εφόσον ωστόσο θα υπήρχε παρόμοια αξιόπιστη αξιολόγηση —παρόμοια με αυτήν που προβλέπεται για την αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές—, το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να ζητήσει (έστω ατύπως) από τους κρίνοντες κάθε φορά την εξέλιξη και τοποθέτηση των υπαλλήλων Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές κ.ο.κ. να τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη κατά τη σύνταξη των σχετικών «Εκθέσεων Αξιολόγησης». Παρόμοια αξιολόγηση θα συνέβαλλε στη βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών και θα αποτελούσε κίνητρο και προς τους ίδιους του υπαλλήλους για περαιτέρω βελτίωση.

  Καθηγητής Σταύρος Τσιτσιρίδης

  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 1 έτος, 11 μήνες πριν από vgiannakop.
  Πανούσης Ιωάννης
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Θεωρώ ότι η προτεινόμενη διαδικασία επιλογής “Προϊσταμένων Τμήματος” και “Διευθυντών” θα δημιουργήσει προβλήματα στο Πανεπιστήμιο χωρίς να λύσει κανένα από τα υπάρχοντα. Διαφωνώ με την εξαρχής εξαίρεση υπαλλήλων Δ. Ε. στην πρώτη περίπτωση και Τ. Ε. στην δεύτερη. Όπως είναι γνωστό και από την εμπειρία όλων στη Δημόσια Διοίκηση, ο δείκτης αποδοτικότητας και η επιτυχής άσκηση των καθηκόντων ενός προϊσταμένου δεν εξαρτάται από την κατοχή ενός πτυχίου, πιθανώς μη συναφούς με τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται, αλλά απαιτούνται ποικίλες ικανότητες και δεξιότητες (επίλυσης ποικίλων προβλημάτων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οργάνωσης κ. ά.). Αυτού του είδους οι ικανότητες-δεξιότητες εξαρτώνται μάλλον από την προσωπικότητα του υποψηφίου και είναι αποτέλεσμα ευρύτερης παιδείας και κυρίως εμπειρίας, όχι εξειδίκευσης πανεπιστημιακού επιπέδου σε γνωστικό αντικείμενο ανώτατης σχολής πιθανώς, όπως ανέφερα και πιο πάνω, μη συναφούς προς το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της εργασίας. Εξάλλου, γιατί εκ προοιμίου να αποκλείονται πιθανοί υποψήφιοι επιπέδου Δ. Ε. με αποδεδειγμένες ικανότητες, αφού ήδη ο νομοθέτης έχει προβλέψει να μοριοδοτήσει τα τυπικά προσόντα (πτυχίο Π.Ε. κ. ά.) κατά την κρίση με ποσοστό 35%; Ειδικότερα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών που ανήκω, έχουμε αντιμετωπίσει παλαιότερα πολλά προβλήματα στο θέμα του Προϊσταμένου της Γραμματείας, οπότε θεωρώ και εκ της εμπειρίας αυτής ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στον τρόπο επιλογής Προϊσταμένων μάλλον θα φέρει ανατροπές και θα δημιουργήσει αναστάτωση, προβλήματα και αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία των Τμημάτων.

  Ι. Α. Πανούσης, Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος) Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

  Σωτηρόπουλος Αθανάσιος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 3

  Καλό είναι να μελετάμε την ιστορία

  διαβουλεύσεις με καλές προθέσεις γινόσαντε, αλλά οι συμμετέχοντες

  όπως θα διαπιστώσετε, θέλαν με τα πτυχία τους να καταλαμβάνουν

  θέσεις ευθύνης και να μην αξιολογούνται ποτέ.

   

  Φραγκή Μαρία
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Η προτεινόμενη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Τμήματος και Διευθυντών θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των τμημάτων. Διαφωνώ με τον αποκλεισμό υπαλλήλων Δ. Ε. και Τ. Ε. , ειδικά δε όσων έχουν και την σχετική πολυετή εργασιακή εμπειρία, καθώς η επιτυχής άσκηση των καθηκόντων ενός προϊσταμένου δεν εξαρτάται μόνο από την κατοχή πτυχίου ΑΕΙ αλλά και από ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.

  Μαρία Φραγκή, Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π. στην Γ.Σ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 1 έτος, 11 μήνες πριν από vgiannakop.
Επιστροφή στο: Πρόταση Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 6 δημοσιεύσεων - 1 έως 6 (από 6 συνολικά)
 • Η συζήτηση ‘Πρόταση Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.