Απαντήσεις συζητήσεων που έγιναν

Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Γαλανάκης Ιωσήφ
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Νομίζω ότι αν το επιτρέπει η νομοθεσία, ο νέος εσωτερικός κανονισμός του Πανεπιστημίου είναι η κατάλληλη ευκαιρεία να λυθεί το θέμα το θέμα με τον ορισμό του “επί πτυχίου φοιτητή”. Ο ορισμός ως ¨επί πτυχίου φοιτητή οποιουδήποτε έχει συμπληρώσειι τα κανονικά έτη φοίτησης χωρίς να εξετάζεται το πλήθος των μαθημάτων που ο εν λόγω φοιτητής χρωστάει για τη λήψη πτυχίου, δημιουργεί τεράστια δυσλειτουργία στις δύο πτυχιακές εξεταστικές. Εμφανίζεται προς εξέταση μεγάλο πλήθος φοιτητών/τριών που χαρακτηρίζονται ως επί πτυχίω και οι οποίοι/ες έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε πολύ μικρό πλήθος μαθημάτων, μετατρέποντας ουσιαστικά τα τμήματα σε εξεταστικά κέντρα που δίνουν την δυνατότητα για τρεις πλήρες εξεταστικές. Επιπλέον το καθεστώς αυτό δεν βοηθάει κα τους ίδιους/ιες φοιτητές/τριες γιατί προσπαθούν να εξεταστούν ταυτόχρονα στην ίδια εξεταστική σε μεγάλο πλήθος μαθημάτων αυξάνοντας κατακόρυφα τα ποσοστά αποτυχίας τους.

  Θεωρώ ότι η έννοια της πτυχιακής εξέτασης αφορά μόνο τους/τις φοιτητές/τριες που τους υπολείπεται μικρός αριθμός μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα για γρηγορότερη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η πρόταση μου είναι να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επί πτυχίω εξεταστική αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές/τριες οι οποίοι   χρειάζονται  30 ECTS η λιγότερα για τη λήψη πτυχίου που είναι το διδακτικό βάρος ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και αντιστοιχούν σε μαθήματα που μπορούν να εξεταστούν οι φοιτητές/τριες με επιτυχία εντός μίας εξεταστικής περιόδου.

Επιστροφή στο: Απάντηση στο: Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)