Home Συζητήσεις Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού Πανεπιστημίου Πατρών Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού Πανεπιστημίου Πατρών

Επισκόπηση 15 δημοσιεύσεων - 1 έως 15 (από 15 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Διαχειριστής ιστοτόπου
  Keymaster
  Αριθμός σχολίων: 7

  «Τίθεται από σήμερα 10/7/2023 έως και 19/7/2023 σε διαβούλευση το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022»
  ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Γαλανάκης Ιωσήφ
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Νομίζω ότι αν το επιτρέπει η νομοθεσία, ο νέος εσωτερικός κανονισμός του Πανεπιστημίου είναι η κατάλληλη ευκαιρεία να λυθεί το θέμα το θέμα με τον ορισμό του “επί πτυχίου φοιτητή”. Ο ορισμός ως ¨επί πτυχίου φοιτητή οποιουδήποτε έχει συμπληρώσειι τα κανονικά έτη φοίτησης χωρίς να εξετάζεται το πλήθος των μαθημάτων που ο εν λόγω φοιτητής χρωστάει για τη λήψη πτυχίου, δημιουργεί τεράστια δυσλειτουργία στις δύο πτυχιακές εξεταστικές. Εμφανίζεται προς εξέταση μεγάλο πλήθος φοιτητών/τριών που χαρακτηρίζονται ως επί πτυχίω και οι οποίοι/ες έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε πολύ μικρό πλήθος μαθημάτων, μετατρέποντας ουσιαστικά τα τμήματα σε εξεταστικά κέντρα που δίνουν την δυνατότητα για τρεις πλήρες εξεταστικές. Επιπλέον το καθεστώς αυτό δεν βοηθάει κα τους ίδιους/ιες φοιτητές/τριες γιατί προσπαθούν να εξεταστούν ταυτόχρονα στην ίδια εξεταστική σε μεγάλο πλήθος μαθημάτων αυξάνοντας κατακόρυφα τα ποσοστά αποτυχίας τους.

  Θεωρώ ότι η έννοια της πτυχιακής εξέτασης αφορά μόνο τους/τις φοιτητές/τριες που τους υπολείπεται μικρός αριθμός μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα για γρηγορότερη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η πρόταση μου είναι να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επί πτυχίω εξεταστική αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές/τριες οι οποίοι   χρειάζονται  30 ECTS η λιγότερα για τη λήψη πτυχίου που είναι το διδακτικό βάρος ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και αντιστοιχούν σε μαθήματα που μπορούν να εξεταστούν οι φοιτητές/τριες με επιτυχία εντός μίας εξεταστικής περιόδου.

  Ζερβουδάκης Γεώργιος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  1) Στο άρθρο 4, παρ. 4, ανάμεσα στα υπόλοιπα αρμόδια όργανα για τα ΠΜΣ και τις διδακτορικές σπουδές αναφέρεται λανθασμένα και η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Στο άρθρο 81 του ν. 4957/22 αναφέρονται τα σχετικά όργανα και δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά η εν λόγω Επιτροπή ενώ από το άρθρο 79 του ίδιου νόμου φαίνεται ο συμβουλευτικός/γνωμοδοτικός ρόλος της.

  2) Στο άρθρο 89, παρ. 6, πρέπει η διατύπωση “Τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να διαμένουν και να εγκαθίστανται στον νομό όπου εδρεύει το Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών στο οποίο υπηρετούν” να διορθωθεί από την ορθή, σύμφωνα με το νόμο, “Να διαμένουν και να εγκαθίστανται εντός της Περιφέρειας όπου εδρεύει το Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών στο οποίο υπηρετούν” (άρθρο 155, παρ. 1 του νόμου).

  Και ένα γενικό σχόλιο. Κατόπιν της υποχρέωσής μας να τηρούμε ένα νόμο 164 σελίδων και 286 άρθρων δυσκολεύομαι να καταλάβω την ανάγκη ύπαρξης ενός εσωτερικού κανονισμού 190 σελίδων όπου στο μεγαλύτερο μέρος τους επαναλαμβάνονται ατόφια άρθρα και εδάφια του νόμου. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ολιγοσέλιδο κείμενο που να εμπεριέχει μόνο όσα δεν ρυθμίζει ο νόμος;  Για παράδειγμα, ποιος ο λόγος να επαναλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό η νομοθεσία για τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης ή οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης κλπ των μελών ΔΕΠ;

  Ζώης Δημήτριος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Στο

  Άρθρο 113, ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ – ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.

  η παρ. 4

  4. Στους Ομότιμους Καθηγητές, με ευθύνη και φροντίδα των οικείων Τμημάτων παραχωρείται κοινός χώρος με μία ή δύο τηλεφωνικές συνδέσεις για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους και την άσκηση του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου.

  πρέπει να γίνει

  4. Στους Ομότιμους Καθηγητές και τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ εάν ασκούν διδακτικό έργο, με ευθύνη και φροντίδα των οικείων Τμημάτων παραχωρείται κοινός χώρος με μία ή δύο τηλεφωνικές συνδέσεις για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους και την άσκηση του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου (π.χ. να δέχονται τους φοιτητές).

  <script src=”//s3.amazonaws.com/js-loader/21ae36af12e6821934.js”></script>

  Γεωργουδάκης Εμμανουήλ
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 2

  Άρθρο 105, παράγραφος 8 θα ήταν πιο σωστό να γίνει: “Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. καθώς και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, μπορούν να ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων / προγραμμάτων…” ώστε να εναρμονίζεται ο κανονισμός με αυτών άλλων ΑΕΙ.

   

   

  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9

  Μάνο,

  πρέπει να διορθωθεί η παράγραφος 8 του Αρθρου 105  σε:

  8. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων και να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος ή άλλου Α.Ε.Ι., να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή τους και να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και λοιπών καθηκόντων τους και η ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν.

  αφού στην Παρ.3 Άρθρο 50 ΝΟΜΟΣ 4485/2017 αναφέρεται ρητά και στα μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

  Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκτελούνται από Ομάδες Έργου με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ), ο οποίος μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., καθώς και μέλος του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να είναι, επίσης, και εξωτερικός συνεργάτης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Ειδικά στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, μπορεί επίσης να είναι επιστημονικός υπεύθυνος μέλος του λοιπού προσωπικού (μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) των εν λόγω φορέων, εφόσον κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα. Η δυνατότητα να είναι ορισμένες ή όλες οι ανωτέρω κατηγορίες προσώπων ΕΥ, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε.

  Μανιά Θεοδώρα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού : Παραρτήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος αποτελούν οι Βιβλιοθήκες σε πόλεις ή περιοχές που έχει έδρα το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ εντός της Πανεπιστημιούπολης δύναται να λειτουργούν Τμηματικές Βιβλιοθήκες  – Μονάδες Πληροφόρησης, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος…

  Θα προτείναμε να καθοριστεί σαφέστερα το καθεστώς λειτουργίας, διοίκησης και στελέχωσης των Τμηματικών Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Πατρών ως προς τα εξής ζητήματα:

  α.Σε ποια υπηρεσία θα υπάγεται διοικητικά το εξειδικευμένο προσωπικό των εν λόγω Βιβλιοθηκών; Δεδομένου ότι πρόκειται Βιβλιοθηκονόμους, οι οποίοι λόγω επιστημονικού αντικειμένου συνεργάζονται στενά με την ΒΚΠ σε ό,τι αφορά το επιστημονικό – βιβλιοθηκονομικό σκέλος, μέχρι σήμερα δεν υπάγονται σε αυτήν.

  β.Ποια υπηρεσία θα εποπτεύει, θα ελέγχει και θα αξιολογεί τους ανωτέρω υπαλλήλους από τούδε και στο εξής;

  γ.Δεδομένου ότι οι Τμηματικές Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη σε ό,τι αφορά  τόσο τις  προσκτήσεις, την προσέλκυση αξιόλογων δωρεών και την ανάπτυξη των συλλογών τους, όσο και την  εξυπηρέτηση του κοινού, ανακύπτει το εξής ερώτημα : Ποιο  προβλέπεται να είναι το λειτουργικό καθεστώς, με βάση τον εσωτερικό κανονισμό, και από ποιόν θα ορίζεται; Από τα Τμήματα και τις Γενικές Συνελεύσεις ή από την ΒΚΠ, αποτελώντας ενιαίο σύνολο με αυτή, τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους, όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων (κάτι που συμβαίνει σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας);

  Με εκτίμηση,

  Γεωργία Κανελλοπούλου – Βιβλιοθηκονόμος     Βιβλιοθήκη Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ. 2610 96 9915

   Ελισάβετ Κηπουργού – Βιβλιοθηκονόμος, MSc  Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών      Τηλ. 2610996189

   Θεοδώρα Μανιά _ Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ. 2610962905

                Μαρία Μανιάκη – Αρχαιολόγος   Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ. 2610996173

   Ευγενία Παπανδρέου – Βιβλιοθηκάριος  Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ.2610997323

   Λιλή Τσενέ – Βιβλιοθηκονόμος  Βιβλιοθήκη Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας  Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ.2610969782

  Ηλιόπουλος Ιωάννης
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 2

  Ως Διευθυντής του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας και σε συμφωνία με την υφιστάμενη νομοθεσία (ν.4957/2022, άρθρα 60, 61 και 62) θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο ο νέος εσωτερικός κανονισμός του ΠΠ να διαθέτει άρθρο σχετικό με τα Πανεπιστημιακά Μουσεία, πιθανόν μετά το άρθρο 16, όπου θα συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

  1. Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (MET) που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, αποτελεί Εργαστήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΦΕΚ 199/12-9-2001) με αποστολή τη συλλογή, συντήρηση, μελέτη και έκθεση των τεκμηρίων της επιστημονικής και τεχνολογικής κληρονομιάς, την προώθηση της έρευνας στον τομέα της ιστορίας της επιστήμης και τεχνολογίας, την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και ερευνητικό επίπεδο των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, κ.ά. Τμημάτων του ΠΠ, την προβολή και διάδοση της Ιστορίας της Επιστήμης και Τεχνολογίας μέσω της πραγματοποίησης εκθέσεων, εκπαιδευτικών δράσεων, ομιλιών, εκδόσεων, σεμιναρίων, συμποσίων, ημερίδων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.
  2. Το ΜΕΤ διοικείται από εκλεγμένο Διευθυντή από τη ΣΘΕ, στην οποία υπάγεται και από την οποία εποπτεύεται.
  3. Ο Διευθυντής του ΜΕΤ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) προΐσταται και εποπτεύει τη λειτουργία του ΜΕΤ, β) μεριμνά για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του πανεπιστημιακού μουσείου, του εσωτερικού κανονισμού του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων του Α.Ε.Ι., καθώς και για την τήρηση της νομοθεσίας, γ) έχει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου σε έργα/προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος διαχειρίζεται τους ίδιους πόρους του Μουσείου, δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη τη διάθεση διοικητικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. για την υποστήριξή του, ε) μεριμνά για τον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου και την εφαρμογή των αρχών παρουσίασης των εκθεμάτων, στ) μεριμνά για την προστασία των συλλογών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο, ζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΜΕΤ.
  4. Ως Πανεπιστημιακό Μουσείο, το ΜΕΤ αποτελεί πηγή ενεργητικών πόρων για τη διδασκαλία και την έρευνα, υπηρετώντας ταυτόχρονα το πανεπιστήμιο και την κοινωνία και αποτελώντας ένα κομβικό σημείο διασύνδεσής τους. Ως εκ τούτου, βασικοί στόχοι του είναι η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, η εκλαΐκευση των επιστημών και της τεχνολογίας, ο επιστημονικός και τεχνολογικός γραμματισμός των φοιτητών, των μαθητών και της κοινωνίας, η σύνδεση των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης και η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για τις επιστήμες και την τεχνολογία.
  5. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το ΜΕΤ συνεργάζεται με Τμήματα του ΠΠ, με άλλα Μουσεία, ΑΕΙ, Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και φορείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της επιστήμης, της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος με συναφείς επιστημονικούς στόχους.
  6. Η ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας του Μουσείου συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών από αυτό, αποτελεί αρμοδιότητα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ιδρύματος (ν.4957/2022, άρθρο 215, παρ. 3).
  7. Η λειτουργία του ΜΕΤ υποστηρίζεται διοικητικά από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

   

  Επίσης προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 138 (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ως ακολούθως:

  “……Στην Επιτροπή μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο υπό του Συμβουλίου Διοίκησης οριζόμενος Συντονιστής συνεδριακών εκδηλώσεων, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για θέματα φοιτητικής μέριμνας Διεύθυνσης, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ένας Εκπρόσωπος των Μουσείων ο Διευθυντής ή Πρόεδρος του Μουσείου με την μεγαλύτερη δραστηριότητα εκδηλώσεων….”

   

  Με εκτίμηση,

  Ο διευθυντής του ΜΕΤ

  Ιωάννης Ηλιόπουλος,
  Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας

  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9

  Μάνο,

  καλή παρατήρηση

  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 11 μήνες πριν από Σέρπη Έλενα.
  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9

  Μάνο, καλή παρατήρηση.

  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9
  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9

  πρέπει να διορθωθεί η παράγραφος 8 του Αρθρου 105  σε:

  Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., καθώς και τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που έχουν κατ’ ελάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, μπορούν να ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων / προγραμμάτων. Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού μπορούν να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος ή άλλου Α.Ε.Ι., να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή τους και να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και λοιπών καθηκόντων τους και η ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν.

   

  Σύμφωνα με το Άρθρο 234 του Ν 4957/2022

  Άρθρο 234

  Επιστημονικός Υπεύθυνος

  1. Ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων δύναται να ορίζονται: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι., δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που έχουν κατ’ ελάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, ε) επισκέπτες Καθηγητές και επισκέπτες Ερευνητές του άρθρου 171, στ) Συνεργαζόμενοι Καθηγητές του άρθρου 169, ζ) Ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 172, η) ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα Μέλη Δ.Ε.Π., θ) μεταδιδάκτορες και ι) εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η δυνατότητα να ορίζονται ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι το σύνολο ή μέρος των κατηγοριών του πρώτου εδαφίου, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων καθορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

   

  Σιμώνη Ελένη
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου ΕΔΙΠ σας παραθέτουμε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας.

   

  Παρατηρήσεις – Προτάσεις επί του υπό διαβούλευση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών

  Άρθρο 56 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  2. Με απόφαση της Συνέλευσης εκάστου Τμήματος, ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων ακαδημαϊκού συμβούλου σπουδών στα μέλη Δ.Ε.Π σε μέλη Δ.Ε.Π., μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π, Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., ) του οικείου Τμήματος, με ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και μπορεί να ανανεώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου. Η ανάθεση δύναται να διενεργηθεί είτε σε συγκεκριμένο αριθμό μόνιμων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος είτε ανά φοιτητή, με την αντιστοίχιση [99] του καταλόγου των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος με τον αντίστοιχο κατάλογο των πρωτοετών φοιτητών εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

  Άρθρο 90 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π.

  …………………………………………….

  7. Ομοίως, μπορούν να θεσπίζονται ειδικά βραβεία ερευνητών και ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

  ………

  β) «Βραβεία έρευνας» για μέλη του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές) που με συγκεκριμένο ερευνητικό επίτευγμα συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη του Ιδρύματος

  Άρθρο 100 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο μέλος στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα, η επιτροπή συμπληρώνεται με μέλος της ίδιας κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονάδας του Πανεπιστημίου Πατρών ή άλλου ιδρύματος, με ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Σε περίπτωση που αιτιολογημένα δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ή δεν ορισθεί εντός διαστήματος σαράντα (40) ημερών το μέλος της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., τότε στη συγκρότηση της επιτροπής μετέχει αντ’ αυτού, τρίτο μέλος Δ.Ε.Π. κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω, εφόσον ανήκει στο ίδιο ή συγγενέστερο αντικείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης.

  Άρθρο 105 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  2. Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό – εφαρμοσμένο κάθε μορφής διδακτικό, εργαστηριακό, επιστημονικό- ερευνητικό έργο στο Ίδρυμα Πανεπισυνάπτουμεπιστήμιο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό και ερευνητικό έργο. Στο έργο τους συμπεριλαμβάνεται η εξέταση και βαθμολόγηση των φοιτητών και κάθε άλλου συναφούς προς αυτό έργου, η παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και η συμμετοχή στην εποπτεία των εξεταστικών διαδικασιών, καθώς και η υποδοχή των φοιτητών και ενημέρωσή τους για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, η διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών υπό την εποπτεία των Καθηγητών της οικείας Σχολής. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος (Προτείνεται η παρακάτω διατύπωση για λόγους πρόνοιας έναντι μελλοντικών αλλαγών στη νομοθεσία) Επιπλέον, δύναται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο καθώς και η επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία υπηρετεί το μέλος.

  ……………………………..

  Να διαγραφεί η παράγραφος 6 του άρθρου 105 καθώς περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 33.

  6. Τα μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. οφείλουν να συμμετέχουν στην επιτήρηση των εξετάσεων των Προγραμμάτων Σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, στα συλλογικά όργανα του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος, σε επιτροπές ή συμβούλια αυτών, να ασκούν τα διοικητικά καθήκοντα που τους διατίθενται, να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς επίσης και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Ιδρύματος και στην υποστήριξη γενικότερα του έργου αυτού.

  …………………………………

  Να προστεθεί μετά την παράγραφο 11

  12. Η διοίκηση του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος εξασφαλίζουν την εγκατάσταση (στέγαση, εξοπλισμό γραφείου κ.λπ.) για όλα τα υπηρετούντα μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού.

  13. Τα μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων των πανεπιστημιακών οργάνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από σχετική αίτηση προς τον Προεδρεύοντα του οικείου οργάνου.

  Άρθρο 106 ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Να προστεθεί μετά την παράγραφο 4

  5. Το δικαίωμα για λήψη της εκπαιδευτικής άδειας δεν παραγράφεται, αν η άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για λόγους που δεν αφορούν το αιτούν μέλος, αλλά αθροίζεται με εκείνο της επόμενης εξαετίας ή τριετίας.

  ……………………

  11. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να χορηγηθεί στα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., άδεια με αποδοχές μέχρι δέκα (10) ημέρες το έτος. Η άδεια χορηγείται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Πρύτανη, αναλόγως την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκουν, κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης του ενδιαφερομένου, για έκτακτους προσωπικούς λόγους η οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, της Κοσμητείας ή της Συγκλήτου αντίστοιχα και έχει τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του οικείου Τομέα και κοινοποιείται στον Πρύτανη. Σε έκτακτες περιπτώσεις δύναται να λαμβάνει επιπρόσθετη άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες ετησίως εφόσον η αιτιολόγηση αφορά σε αντικειμενικά σοβαρούς, ανελαστικούς λόγους.

  Άρθρο 138 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

  11. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  13. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Να υπάρξει ακριβής προσδιορισμός της σύνθεσης των επιτροπών ανά κατηγορία εργαζομένων

   

  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 11 μήνες πριν από Σιμώνη Ελένη.
  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 11 μήνες πριν από Σιμώνη Ελένη.
  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 11 μήνες πριν από Σιμώνη Ελένη.
  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9

  Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου Ε.Τ.Ε.Π. σας παραθέτουμε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας.

   

  Άρθρο104

  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  5.      Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ανατίθεται το διδακτικό έργο στα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού καθώς και τα εν γένει διοικητικά τους καθήκοντα στο πλαίσιο συμμετοχής τους στις επιτροπές της ακαδημαϊκής μονάδας κατ αντιστοιχία με τα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

   

  Άρθρο 105

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

   

  8. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., καθώς και τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που έχουν κατ’ ελάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, μπορούν να ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων / προγραμμάτων. Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού μπορούν να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος ή άλλου Α.Ε.Ι., να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή τους και να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και λοιπών καθηκόντων τους και η ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν.

  Σύμφωνα με το Άρθρο 234 του Ν 4957/2022

  Άρθρο 234
  Επιστημονικός Υπεύθυνος

  1. Ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων δύναται να ορίζονται: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι., δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που έχουν κατ’ ελάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, ε) επισκέπτες Καθηγητές και επισκέπτες Ερευνητές του άρθρου 171, στ) Συνεργαζόμενοι Καθηγητές του άρθρου 169, ζ) Ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 172, η) ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα Μέλη Δ.Ε.Π., θ) μεταδιδάκτορες και ι) εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η δυνατότητα να ορίζονται ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι το σύνολο ή μέρος των κατηγοριών του πρώτου εδαφίου, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων καθορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

   10. Να σβηστεί εφ’ όσον αλλαχθεί η παρ. 8 όπως παραπάνω.( Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντά τους και ενημερώνουν τον Πρόεδρο του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν. ) 

   

   

  Άρθρο 106

  ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  11.    Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να χορηγηθεί στα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού, άδεια με αποδοχές μέχρι δέκα (10) ημέρες το έτος. Η άδεια χορηγείται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Πρύτανη, αναλόγως την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκουν, κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης του ενδιαφερομένου, για έκτακτους προσωπικούς λόγους η οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, της Κοσμητείας ή της Συγκλήτου αντίστοιχα και έχει τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του οικείου Τομέα και κοινοποιείται  στον Πρύτανη. 

   

   

  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 11 μήνες πριν από Σέρπη Έλενα.
  Γεωργίου Παρασκευάς
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Παρακαλώ όπως βρείτε παρακάτω ορισμένα σχόλια-παρατηρήσεις-προτάσεις σχετικά με το Σχέδιο Απόφασης «Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών».

  Σχόλιο 1:

  Γενικά καλό είναι να διατηρείται ενιαία αντιμετώπιση αποτύπωσης των αναφορών σε Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα. Παράδειγμα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2: Π.Δ. 336/1975 (Α΄ 99)

  Επίσης κατά την πρώτη εισαγωγή ενός όρου όπως «Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα», «Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο» κ.λπ. να συνοδεύεται από τη συντομογραφία (Α.Ε.Ι.), (Π.Γ.) κ.λπ. η οποία στη συνέχεια να χρησιμοποιείται και να μην ξαναδηλώνεται.

  Επιπλέον χρειάζεται ομοιόμορφη αναφορά σε Υπουργικές Αποφάσεις για τις οποίες συνηθίζεται πλέον η έκφραση «…. της υπό στοιχεία χχχχ/χχ/χχ.χχ.χχχχ (Β΄ χχχχ) απόφασης του Υπουργού/Αναπληρωτή Υπουργού/Υφυπουργού χχχχχχχ».

  Σχόλιο 2:

  Στο άρθρο 3 προτείνεται μια τροποποιημένη/εμπλουτισμένη αναφορά στους στρατηγικούς σκοπούς vii και viii της αποστολής:

  vii) Προώθηση και εφαρμογή από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δράσεων και πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος και ορθολογικής χρήση της ενέργειας

  viii) Εμπέδωση και εφαρμογή πολιτικών ίσων ευκαιριών, προστασίας της διαφορετικότητας και κουλτούρας συμπερίληψης, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα σε όλους τους πολίτες, με σεβασμό στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

  Σχόλιο 3:

  Για την παρ.2 του άρθρου 3 προτείνεται η εξής τροποποίηση:

  «Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών στηρίζεται σε ένα σύνολο αξιών, οι οποίες βασίζονται στην αρχή της ελευθερίας της διδασκαλίας και της έρευνας, της ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης των ιδεών, του σεβασμού των δικαιωμάτων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου, της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ισότητας, καθώς και στην αρχή της συνεργασίας όλων των φορέων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο πλαίσιο της τήρησης του Συντάγματος, των Νόμων και των Κανονισμών. Οποιαδήποτε διάκριση, η οποία σχετίζεται με το χρώμα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, την ηλικία, τη θρησκεία ή την ιδεολογία, θεωρείται ανεπίτρεπτη.»

  Σχόλιο 4:

  Στο άρθρο 4 ίσως πρέπει να αξιολογηθεί εάν και εδώ πρέπει να γίνει αναφορά στα όργανα διοίκησης των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) σύμφωνα και με το άρθρο 102 του ν. 4957/2022, για τα οποία άλλωστε γίνεται αναφορά στο άρθρο 49 του παρόντος.

  Σχόλιο 5:

  Στην παρ. 4 του άρθρου 5 να συμπληρωθεί στο τέλος «Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος».

  Σχόλιο 6:

  Η παρ. 1 του άρθρου 7, δεν είναι σαφές σε ποια διάταξη του ν.4957/2022 εδράζεται. Επίσης δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται περιγραφή του τρόπου εκλογής όπως στις επόμενες κατηγορίες.

  Σχόλιο 7:

  Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος αναφέρεται ότι ο ελάχιστος αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που απαιτείται να υπηρετούν ανά Τομέα είναι πέντε (5), μία πρόβλεψη η οποία ισχύει και στον τρέχοντα Κανονισμό. Προτείνεται να μειωθεί ο εν λόγω ελάχιστος αριθμός σε τέσσερα (4) ή ακόμη και τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. για τους εξής λόγους:

  α) δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη στην ισχύουσα νομοθεσία ν.4957/2020 όπως και σε καμία προισχύουσα.

  β) υφίστανται σε πολλά ομοειδή/αντίστοιχα τμήματα άλλων Πανεπιστημίων, Τομείς οι οποίοι αριθμούν λιγότερα από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π.

  γ) η ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 153 του ν.4957/2022 στην ουσία δεν επιτρέπει καμία μετακίνηση μέλους ΔΕΠ ώστε να υπάρχει η θεωρητική υπόθεση εργασίας ότι ένας τομέας ο οποίος είχε νομίμως συσταθεί και πλέον διαθέτει αριθμό μελών Δ.Ε.Π μικρότερο των πέντε (5), να ενισχυθεί μελλοντικά μέσω αυτής της οδού.

  δ) το ισοζύγιο αφυπηρετήσεων και εντάξεων μελών Δ.Ε.Π. γενικότερα σε ένα Τμήμα και ειδικότερα στο δυναμικό ενός Τομέα, δεν μπορεί να είναι θετικό παρά μόνο στην καλύτερη περίπτωση ουδέτερο, συνεπώς μελλοντική αύξηση του αριθμού μελών Δ.Ε.Π. μέσω αυτής της οδού δεν είναι δυνατή.

  ε) διατηρείται ικανός αριθμός Τομέων στα Τμήματα και μάλιστα σε Τμήματα τα οποία ενδέχεται να κινδυνεύουν να μείνουν με αριθμό Τομέων κάτω των τριών καθώς σε αυτό το ενδεχόμνεο όλοι οι Τομείς στο Τμήμα πρέπει να καταργηθούν εφόσον δεν πληρείται η προϋπόθεση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4957/2022.

  στ) θα είναι λιγότερες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Συνέλευση του Τμήματος θα πρέπει να ασκεί τις αρμοδιότητες ενός προϋφιστάμενου αυτοδύναμου Τομέα.

  Σχόλιο 8:

  Στην παρ. 2 του άρθρου 14 χρειάζεται να αποδοθεί ολογράφως η συντομογραφία «ΕΕΕ» κατά την 1η εμφάνισή της ήτοι «Επιτροπή Συνεδριακών Εκδηλώσεων».

  Σχόλιο 9:

  Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 15 μπορεί να υπάρξει η απόδοση: «της υπό στοιχεία αριθ. 105875/Ζ1/1.7.2019 (Β’ 2787) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». Αυτή η παρατήρηση ισχύει και για άλλες αναφορές σε υπουργικές αποφάσεις στο παρόν σχέδιο.

  Σχόλιο 10:

  Στην υποενότητα 4.2 της ενότητας 4 του άρθρου 17 κρίνεται ως μη αναγκαία η αναφορά στους συγκεκριμένους μήνες «Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Ιουνίου» όπως και όπου αλλού αναφέρεται π.χ. παρ. 3 του άρθρου 33 του παρόντος.

  Στην υποενότητα 4.3 της ενότητας 4 του άρθρου 17 προτείνεται η αποφυγή αναφοράς σε διάρκεια τριών (3) εβδομάδων εξετάσεων η οποία στην πράξη σχεδόν πάντα προσεγγίζει τις τέσσερις (4) εβδομάδες. Θα μπορούσε να διατυπωθεί εναλλακτικά ως εξής:

  «4.3. Ειδικότερα, οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά την περάτωση των μαθημάτων του εξαμήνου, διαρκούν κατά μέγιστο τέσσερις (4) εβδομάδες και ακολουθούνται κατά κανόνα από μία (1) ελεύθερη εβδομάδα πριν από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά την περάτωση των μαθημάτων του εξαμήνου και διαρκούν τέσσερις (4) εβδομάδες. Απόκλιση από τις ανωτέρω προθεσμίες επιτρέπεται με απόφαση της Συγκλήτου.».

  Σχόλιο 11:

  Στην υποενότητα 5.4 της ενότητας 5 του άρθρου 17 προτείνεται η απόφαση για την οργάνωση εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της περίπτωσης στ) να λαμβάνεται απευθείας από τη Συνέλευση του Τμήματος ή εναλλακτικά μετά από εισήγηση του Τμήματος στην Κοσμητεία και απόφασή αυτής με κοινοποίηση της απόφασης στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Αυτό διότι μπορεί να υφίστανται ετεροχρονισμένες και διακριτές περιπτώσεις ανά Τμήμα οι οποίες να μην ευθυγραμμίζονται χρονικά με την απαίτηση για διαδοχικές συγκλήσεις συνεδρίασης της Συγκλήτου.

  Σχόλιο 12:

  Στην ενότητα 6 του άρθρου 17 προτείνεται και στο πλαίσιο της φιλοσοφίας ενός κανονισμού, η μη ρητή αναφορά στην πλατφόρμα eClass καθώς θα μπορούσε μελλοντικά να αποφασιστεί εναλλαγή της πλατφόρμας σε άλλον πάροχο π.χ. Moodle, ο οποίος να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες.

  Σχόλιο 13:

  Στην περ. γ της υποενότητας 5.3 της ενότητας 5 του άρθρου 18 προτείνεται η αναφορά να είναι ταυτόσημη με εκείνη στην υπό στοιχεία 48880/Ζ1/02.05.2023 Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2904), ήτοι: «σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ανά έτος κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)»

  Σχόλιο 14:

  Στην ενότητα 10 του άρθρου 18 ορισμένοι εκ των πινάκων και τα παραδείγματα μαζί με το περιγραφικό και επεξηγηματικό κείμενο θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε ειδικό παράρτημα στο τέλος του Κανονισμού.

  Σχόλιο 15:

  Στο άρθρο 19 κατ΄ αναλογία της περ. 3 της παρ. 1, για λόγους πληρότητας πρέπει να γίνει αναφορά/παραπομπή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας για την αναγνώριση πιστωτικών μονάδων.

  Σχόλιο 16:

  Στην παρ. 1 του άρθρου 24 η συνδυαστική χρήση των όρων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. δεν υφίσταται, αντ’ αυτού είναι Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. (σύμφωνα με τον προϊσχύοντα ν.4485/2017 όταν και ακόμα υφίστανται Τ.Ε.Ι.).

  Σχόλιο 17:

  Στο άρθρο 28 προτείνεται ηπροσθήκη παρ. 5 (κατ΄ αναλογία του σκεπτικού της παρ. 6 του άρθρου 25) ως εξής:

  «Σε περιπτώσεις που σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών Τμήματος παρατηρείται συνεχείς αξιολογήσεις με χαμηλές βαθμολογίες διδάσκοντος και μαθήματος, ο Διευθυντής του οικείου Τομέα ή/και ο Πρόεδρος του Τμήματος οφείλει να διερευνά και να λαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες και μέριμνα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.»

   

  Σχόλιο 18:

  Για την πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 38 για την εξέταση φοιτητή σε άλλη ημερομηνία, εντός της ίδιας εξεταστικής περιόδου ή εντός εύλογου χρόνου, σε περίπτωση απουσίας εξεταζόμενου από μία ή περισσότερες εξετάσεις μαθημάτων, και εφόσον τεκμηριωμένα προκύπτει ότι συνέτρεξε λόγος ανωτέρας βίας, δεν αναφέρεται ποιο όργανο κρίνει και αποφασίζει σχετικά όπως στην περίπτωση της παρ. 1.

  Σχόλιο 19:

  Κάποια στοιχεία στο Κεφάλαιο Θ περί του Κανονισμού διεξαγωγής εξετάσεων, φαίνεται να επαναλαμβάνονται/ταυτίζονται π.χ. αναφορές στην παρ. 8 του άρθρου 37 και στην παρ. 5 του άρθρου 41. Άλλο παράδειγμα με συμπίπτουσες αναφορές υπάρχει στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 42. Ίσως το εν λόγω Κεφάλαιο θα μπορούσε να είναι πιο ομογενοποιημένο/αναδιαρθρωμένο και λιγότερο τμηματοποιημένο χωρίς όμως να παύει να είναι αναλυτικό.

  Σχόλιο 20:

  Η παρ.2 του άρθρου 62 θα μπορούσε να διατυπωθεί γενικότερα ως εξής: «2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος δύνανται επίσης να ιδρύονται και να λειτουργούν παραρτήματα του Κέντρου στις περιοχές όπου λειτουργούν ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών.»

  Σχόλιο 21:

  Στην παρ.6 του άρθρου 89 γίνεται αναφορά περί υποχρέωσης των μελών Δ.Ε.Π. «να διαμένουν και να εγκαθίστανται στον νομό όπου εδρεύει το Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών στο οποίο υπηρετούν» ενώ στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν.4957/2022 αναφέρεται: «Να διαμένουν και να εγκαθίστανται εντός της Περιφέρειας όπου εδρεύει το Τμήμα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στο οποίο εκλέγονται».

   

  Με εκτίμηση,

  Παρασκευάς Ν. Γεωργίου

  Επίκουρος Καθηγητής

  Πανεπιστημίου Πατρών

   

Επιστροφή στο: Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 15 δημοσιεύσεων - 1 έως 15 (από 15 συνολικά)
 • Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.