Απαντήσεις συζητήσεων που έγιναν

Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
  • Συντάκτης
    Σχόλια
  • Ρούσσου Άννα
    upatras
    Αριθμός σχολίων: 1

    Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ αφενός αναγνωρίζεται ως αυτοτελής Διεύθυνση, αφετέρου εντάσσεται στη διοικητική εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Φοιτητικής Μέριμνας. Αυτό είναι αντίφαση. Ή είναι αυτοτελής ή εντάσσεται διοικητικά σε Γενική Διεύθυνση. Αντίθετα η ΒΥΠ ως αυτοτελής υπόκειται στην εποπτεία μονοπρόσωπου οργάνου και όχι σε κάποια άλλη Γενική Διεύθυνση.

Επιστροφή στο: Απάντηση στο: Κεφάλαιο Α: Διάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)