Απαντήσεις συζητήσεων που έγιναν

Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Διαμαντοπούλου Ελένη
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Για  την προτεινόμενη διοικητική διάρθρωση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών:

   Α.Eπισυνάπτω, σχέδιο οργανογράμματος από μια διαφορετική οπτική –δεν αποτυπώνει την ΜΟΔΥ λόγω μη γνώσης του νομικού πλαισίου– Το εν λόγω σχέδιο θα μπορούσε να  αποτελέσει πρόταση σε έναν ανοιχτό διάλογο.

  Β. Σχετικά με την πρόταση  ανασύστασης του νυν Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Γ. Δ.Τ.Υ.Π. & Δ. επισημαίνω τα εξής

  ·        οι αρμοδιότητες των  παραγράφων  10 έως και 14  ,αφορούσαν αντικείμενα του νυν τμ. Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  Η αποθήκη υλικών και μηχανημάτων, η φύλαξη των Πανεπιστημιακών χώρων , η καθαριότητα ,οι οδηγοί και τα οχήματα, η πολιτική σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης δεν μπορούν να ενταχθούν σε  ένα αυτοτελές τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ,αλλά απαιτείται να ανήκουν σε τμήμα κάτω από Δ/νση.    

  Στην προκειμένη περίπτωση συμφωνώ με την πρόταση του προϊσταμένου της Δ/νσης Εκτέλεσης και συντήρησης Έργων για τη δημιουργία τμήματος εντός της Συντήρησης.

  Το δε αντικείμενο της καθαριότητας και για όσο χρόνο αυτή υλοποιείται από Προσωπικό ΙΔΟΧ  προτείνω  να παραμείνει εκεί όπου βρισκόταν και το κάποτε μόνιμο προσωπικό καθαριότητας.

   Γ. Προτείνω την πλήρη κατάργηση του νυν Αυτοτελούς τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης ή την μετατροπή του σε Γραφείο Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης .

  Στην πρόταση κατάργησης  καταλήγω ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης πλέον των δέκα ετών διότι το μοντέλο που δημιουργήθηκε με τον Οργανισμό του 1999 και με τον τρόπο που εφαρμόστηκε είχε και έχει σοβαρές δυσλειτουργίες. Ενδεικτικά αναφέρω:

  ·        Για αρκετά χρόνια από το 1999 προσωπικό του τμήματος είχε διατεθεί στις Δ/νσεις , (με προφορικές ενδοϋπηρεσιακές συμφωνίες) υπέγραφε παρουσιολόγιο  εκεί και αξιολογούνταν από τον εκάστοτε προϊστάμενο Δ/νσης.  Τα τελευταία χρόνια αποφασίστηκε πάλι με προφορική εντολή η αναίρεση των παλαιών συμφωνιών.

  ·        Για τα αντικείμενα των παραγράφων 4 έως 6 δεν κατέστη ουδέποτε δυνατή η οργάνωση τους. Υπάρχουν καταγεγραμμένα πολλαπλά υπηρεσιακά σημειώματα και έγγραφα προς τις εκάστοτε πρυτανικές αρχές, από τις προηγούμενες προϊσταμένες του τμήματος και από εμένα με πλήρη αναφορά ακριβώς της αδυναμίας οργάνωσης των εν λόγω αντικειμένων.

  Συμπερασματικά προτείνω την ένταξη διοικητικών υπαλλήλων εντός των Δ/νσεων της Γεν Δ/νσης με στόχο η κάθε Δ/νση να έχει τον έλεγχο και την οργάνωση των θεμάτων που διαχειρίζεται.

  Δ.  Σχετικά με την μεταφορά του αντικειμένου των διαγωνισμών υπό την Οικονομική όσο και με τη συνένωση – συρρίκνωση των δύο Δ/νσεων της Γ.Δ.Τ.Υ.Π.&Δ.  προτείνω

  1) Οι Δύο Δ/νσεις ,να παραμείνουν ως έχουν. Η προτεινόμενη διάρθρωση, μας γυρνάει πίσω από το 1999 όταν σε τότε εισήγηση αναγραφόταν               «…Ο κρίσιμος ρόλος και το κύρος που πρέπει να έχουν οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες είναι προφανές ότι δεν μπορεί να αναζητηθεί σε επίπεδο τμήματος…»                                                                                                                                                                                                                                                             2) Η θέση του υπό σύσταση τμήματος κατάρτισης και παρακολούθησης συμβάσεων βρίσκεται στη Δ/νση Μελετών, διότι η μεν Διακήρυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας μελέτης η δε υλοποίηση της σύμβασης για το σύνολο των μελετών που εκπονούνται, απαιτεί γνώσεις Μηχανικού ή Τεχνικού υπαλλήλου και ανήκει στην Τεχνική Υπηρεσία.

  Ελένη Διαμαντοπούλου                                                                                                                                                                                                                                                Εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης του Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης της Γ.Δ.Τ.Υ.Π.&Δ.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
Επιστροφή στο: Απάντηση στο: Κεφάλαιο Β: Δομή και αρμοδιότητες Διοικητικών Υπηρεσιών
Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)