Επισκόπηση 3 δημοσιεύσεων - 1 έως 3 (από 3 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα Δικτύων
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 8

  α )Η ΕΔΗΤ επιλαμβάνεται καταγγελιών ή αναφορών των χρηστών ή μέλους της.

  β) Ο Πρόεδρος της ΕΔΗΤ συγκαλεί το Σώμα αφού κοινοποιήσει στα μέλη όλα τα σχετικά έγγραφα. Η διαδικασία των συνεδριάσεων πραγματοποιείται είτε με φυσική παρουσία είτε με τηλεδιάσκεψη. Αποφάσεις λαμβάνονται και δια περιφοράς εισηγήσεων.

  γ) Η ΕΔΗΤ κρίνει και επιβάλλει μέτρα συμμόρφωσης με τον Κανονισμό σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, όταν εκδίδει συστάσεις, επιπλήξεις και προειδοποιήσεις, μόνο δε σε πρώτο βαθμό όταν επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις κατά την §8.

  δ) H Επιτροπή Δεοντολογίας ΠΠ  αποτελεί το δευτεροβάθμιο Οργανο ελέγχου των πειθαρχικών αποφάσεων της ΕΔΗΤ.

  ε) Η ΕΔΗΤ δημοσιεύει τις αποφάσεις της στη διεύθυνση announces@upatras.gr

  στ) Η ΕΔΗΤ διατηρεί αρχείο των αποφάσεών της, το οποίο τηρείται στη Γραμματεία της.

  Καρδαμάκης Δημήτριος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 6

  Όχι αποφάσεις δια περιφοράς εισηγήσεων

  Μπούρας Χρήστος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 4

  Πειθαρχικές αποφάσεις επιβάλλει μόνο η Επιτροπή Δεντολογίας και ο Πρύτανης.

  Να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατα των αποφάσεων της ΕΔΗΤ στην Επιτροπή Δεοντολογίας και στον Πρύτανη.

Επιστροφή στο: Διαβούλευση για τον Κανονισμό Δεοντολογίας της χρήσης του Ηλεκτρονικού Βήματος του Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 3 δημοσιεύσεων - 1 έως 3 (από 3 συνολικά)
 • Η συζήτηση ‘Διαβούλευση για τον Κανονισμό Δεοντολογίας της χρήσης του Ηλεκτρονικού Βήματος του Πανεπιστημίου Πατρών’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.