Επισκόπηση 3 δημοσιεύσεων - 1 έως 3 (από 3 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα Δικτύων
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 8

  Αρμόδια για την τήρηση και τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (ΕΔΗΤ). Η ΕΔΗΤ είναι ανεξάρτητη, υποχρεώνεται μόνο από τον παρόντα Κανονισμό και λογοδοτεί μέσω του Προέδρου της στη Σύγκλητο.

  α) Η επιτροπή είναι πενταμελής και ορίζεται από τη Σύγκλητο κατόπιν εκλογής του Προέδρου και εκάστου μέλους της με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών της συνεδρίασης. Εάν αποβεί άκαρπη η προσπάθεια εκλογής μέλους ή μελών της ΕΔΗΤ με αυξημένη πλειοψηφία στη δεύτερη Συνεδρίαση της Συγκλήτου, τότε χωρεί εκλογή με απλή πλειοψηφία στην ίδια συνεδρίαση.

  β) Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης της θητείας των μελών της, αλλά με δυνατότητα άπαξ επανεκλογής μετά την παρέλευση της θητείας της επόμενης Επιτροπής.

  γ) Η ΕΔΗΤ έχει αρμοδιότητα

  1) Εφαρμογής, παρακολούθησης και αναθεώρησης του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού

  2) Επίβλεψης της λειτουργίας του δικτύου μηνυμάτων μέσω συνεργασίας με το Κέντρο Δικτύων ΠΠ

  3) Εξέτασης καταγγελιών και παραπόνων των χρηστών για παραβάσεις του Κανονισμού

  4) Επιβολής μέτρων συμμόρφωσης βάσει των πειθαρχικών διατάξεων της §8

  δ) Για την υποστήριξη του έργου της η ΕΔΗΤ μπορεί να έχει προσωπικό διοικητικής υποστήριξης (Γραμματεία)

  ε) Το Τμήμα Δικτύων χορηγεί ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία της Επιτροπής με την κοινότητα των χρηστών και την παραλαβή δηλώσεων, αναφορών, παραπόνων ή εγγράφων.

  Κακαρελίδης Γεώργιος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Τόν Κανονισμό τόν ἀποφασίζει ἡ Σύγκλητος, ἡ ὁποία ὁρίζει καί τἠν ΕΔΗΤ.  Κατά συνέπεια δέν μπορεί νά ὑποκαθιστᾶ τήν Σϋγκλητο καί νά ἀναθεωρῇ τόν Κανονισμό.

  Συνεπῶς πρέπει νά ἀφαιρεθῇ ἀπό τό γ.1  τό  <και  αναθεώρησης>

  Καρδαμάκης Δημήτριος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 6

  ΔΕΝ αναθεωρεί τον κανονισμό λειτουργίας.

  εφαρμογή και παρακολούθηση του Κανονισμού: είναι πρακτικά εφικτό;

Επιστροφή στο: Διαβούλευση για τον Κανονισμό Δεοντολογίας της χρήσης του Ηλεκτρονικού Βήματος του Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 3 δημοσιεύσεων - 1 έως 3 (από 3 συνολικά)
 • Η συζήτηση ‘Διαβούλευση για τον Κανονισμό Δεοντολογίας της χρήσης του Ηλεκτρονικού Βήματος του Πανεπιστημίου Πατρών’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.