Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα Δικτύων
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 8
  1. Οι χρήστες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπό το όνομα χώρου @upatras.gr ή @upnet.gr“ οφείλουν να τηρούν την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ειδικά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί συκοφαντικής δυσφήμισης, εξύβρισης και απειλής, καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Τηλεματικής του ΠΠ.
  2. Τα μηνύματα, οι απόψεις και οι κρίσεις οφείλουν

  α) να διατυπώνονται με το αρμόζον σε ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα ύφος και σοβαρότητα και να αποφεύγουν προσωπικές επιθέσεις,

  β) να μην χαρακτηρίζουν ή απαξιώνουν συναδέλφους αλλά να αναφέρονται σε γεγονότα ή δημοσιεύσεις

  γ) να μην αναφέρονται σε εσωτερικές διαδικασίες Συνελεύσεων, Επιτροπών και Οργάνων των Τμημάτων και του Ιδρύματος.

  1. Δεν είναι επιτρεπτή καμία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  α) Η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

  β) H διάθεση ή διακίνηση οποιουδήποτε υλικού που προσβάλει τα χρηστά ήθη.

  γ) Η διάθεση ή διακίνηση οποιουδήποτε υλικού προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού ή ρατσιστικού περιεχομένου καθώς καιμοιουδήποτε περιεχομένου που προβάλλει καθεστώς διακρίσεων και γενικότερα περιεχομένου που παρενοχλεί τρίτους και παραβιάζει τον Κανονισμό του ΠΠ όπου αναφέρεται στην δεοντολογία των σχέσεων μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (αρθρο 84).

  δ) Η προσπάθεια παραβίασης, επιτυχής ή μη, της ασφάλειας (security) των υπολογιστικών συστημάτων και του ∆Τ του ΠΠ, των Τμημάτων αυτού και εξωτερικών δικτύων και συστημάτων, ανεξάρτητα από απώλεια ή μη δεδομένων.

  ε) Η προσπάθεια παραβίασης, επιτυχής ή μη, του προσωπικού απορρήτου και της ιδιωτικότητας (privacy) των χρηστών του ∆Τ του ΠΠ ή των χρηστών άλλων δικτύων.

  στ) Η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων (copyrights) των δικαιούχων.

  ζ) Η διάθεση ή διακίνηση ιών, κακόβουλου λογισμικού ή γενικότερα οποιασδήποτε μορφής αρχείων που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε δικτυακούς πόρους ή υπολογιστικά συστήματα του ΠΠ ή τρίτων φορέων.

  1. Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ανάλογα με την αρμόζουσα κατηγορία δημοσίου μηνύματος, όπως περιγράφεται στην §5 του παρόντος Κανονισμού
  Μπούρας Χρήστος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 4

  Το 2 γ) πρέπει να αφαιρεθεί. Ο δημόσιος διάλογος δεν μπορεί να περιορίζεται.

   

  Στο 3 σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα πρέπει να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις ου λειτουργούν στις πανεπιστημιουπόλεις καθώς και η Εταιρεία του Πανεπιστημίου. Επίσης για ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ζητείται άδεια απο την αρμόδια επιτροπή

Επιστροφή στο: Διαβούλευση για τον Κανονισμό Δεοντολογίας της χρήσης του Ηλεκτρονικού Βήματος του Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
 • Η συζήτηση ‘Διαβούλευση για τον Κανονισμό Δεοντολογίας της χρήσης του Ηλεκτρονικού Βήματος του Πανεπιστημίου Πατρών’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.