Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα Δικτύων
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 8

  α) Στον Κανονισμό Λειτουργίας ∆ικτύου Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών όπως εγκρίθηκε στην αριθ. 382/20.4.2005 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, και ειδικά στο άρθρο 3 αυτού.

  β) Στον Εσωτερικό Κανονισμό ΠΠ, ΦΕΚ 3899/25.10.2019 και ειδικά στο άρθρο 84 αυτού.

  γ) Στην απόφαση 120/4894/13.11.2014 της Συγκλήτου ΠΠ (41/2014), σχετικά με τη δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου στο ΠΠ.

  δ) Στην απόφαση 1378/46334 της Συγκλήτου ΠΠ (161/2019), σχετικά με την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για το Βήμα Ηλεκτρονικού Διαλόγου του ΠΠ.

  Καρδαμάκης Δημήτριος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 6

  Μήπως να προστεθεί και ΦΕΚ Α’ 114/4.8.2017, άρθρο 47

Επιστροφή στο: Διαβούλευση για τον Κανονισμό Δεοντολογίας της χρήσης του Ηλεκτρονικού Βήματος του Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
 • Η συζήτηση ‘Διαβούλευση για τον Κανονισμό Δεοντολογίας της χρήσης του Ηλεκτρονικού Βήματος του Πανεπιστημίου Πατρών’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.